Contact

1. Sanghyuk Lee, PhD : Publication

  • Affiliation/Address : XJTLU/Department of Electrical and Electronic Engineering, Xi’an Jiaotong-Liverpool University, 111 Ren’ai Road, Dushu Lake Higher Education Town, Suzhou, Jiang su, 2154123, China
  • Telephone : +86-512-8816-1415/+86-188-6210-9594
  • E-mail:Sanghyuk.Lee@xjtlu.edu.cn

2. Scott Uk-Jin Lee, PhD : Registration

  • Affiliation/Address : Hanyang University (ERICA Campus), Ansan, Korea
  • Tel: +82-31-400-5238
  • E-mail:scottlee@hanyang.ac.kr

3. Yang Du, PhD : Program

  • Affiliation/Address : XJTLU/Department of Electrical and Electronic Engineering, Xi’an Jiaotong-Liverpool University, 111 Ren’ai Road, Dushu Lake Higher Education Town, Suzhou, Jiang su, 2154123, China
  • Telephone : +86-512-8818-4872
  • E-mail:Yang.Du@xjtlu.edu.cn